برهان به روش

یکی از مهمترین مشغله‌های فکری مدیران هر سازمان، تخصیص بهینه منابع مورد نیاز آن سازمان و مدیریت آن به بهترین شکل ممکن میباشد.
بنابراین نیازِ صنایع و کسب و کارهای کشور به نرم‌افزاری یکپارچه و توانمند که امکان برنامه‌ ریزی منابع سازمان را برای مدیران فراهم آورد، ما را بر آن داشت تا نسبت به تولید محصولی توانمند در این عرصه اقدام نمائیم.
«برهان به‌روش» راهکار یکپارچه‌ی مدیریت و برنامه‌ریزی منابع سازمان است که این شرکت توانسته، با تولید، توسعه و پشتیبانی مناسب آن راهکاری شایسته و ارزش آفرین را فراروی مشتریان خود قرار دهد. (+)

راهکار یکپارچه‌ برهان به‌ روش دارای چهار حوزه اصلی است:

نرم افزار برنامه‌ ریزی منابع سازمان برهان به روش
حوزه مالی   ( نرم افزار حسابداری ، نرم افزار خزانه داری ، نرم افزار دارایی ثابت ، نرم افزار مدیریت وصول ، نرم افزار صورت مالی )

 

حوزه بازرگانی   ( نرم افزار تدارکات ، نرم افزار انبار ، نرم افزار فروش ، نرم افزار باسکول ، نرم افزار CRM )

 

حوزه تولید   ( نرم افزار مدیریت منابع ، نرم افزار کنترل تولید ، نرم افزار کنترل کیفیت ، نرم افزار آزمایشگاه ، نرم افزار نگهداری و تعمیرات ، نرم افزار بهای تمام شده ، نرم افزار برنامه‌ریزی منابع )

 

حوزه مدیریت   ( نرم افزار گردش کار ، نرم افزار BIهوش تجاری ، نرم افزار گزارشهای خودکار ، نرم افزار برهان همراه )